Presajanje tkiv umrlih darovalcev

Roženica

Namen presaditve je izboljšanje vidne ostrine pri zamotnjeni roženici. Zamotnjeno roženico z okroglim trepanom odstranimo in na isto mesto všijemo prozorno roženico umrlega darovalca. Imunosupresivna terapija v večini primerov ni potrebna.

Kosti

Presaditev kosti mrtvega darovalca pride v poštev, kadar se bolnikova lastna kost po poškodbi ne celi in ostaja poškodovana, se upogiba na nepravem mestu,  za korekcijo dolžine kosti, za zapolnitev praznine po odstranjenem tumorju ali ciste, za korekcijo prirojenih anomalij, skratka za nadomeščanje dela kosti ali celotne kosti. Sterilno odvzeto kost mrtvega darovalca na poseben način obdelamo in hranimo v kostni banki do 5 let.

Koža

Pri velikih opeklinah potrebujemo "začasni kožni obliž", ko pri bolniku ne moremo odvzeti dovolj lastne kože, da bi pokrili opečene dele. Ta obliž preprečuje vdor bakterij, izgubo vlage, beljakovin, toplote in zmanjšuje bolečino. Začasni obliž deluje približno 3 tedne. Kožo pridobimo od mrtvih darovalcev, sterilno odvzeto hranimo v kožni banki.

 

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

donorski center

je javni zdravstveni zavod ali enota tega zavoda, v primeru pridobivanja tkiv in celic za avtologni način zdravljenja tudi domače in tuje pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost pridobivanja delov človeškega telesa za potrebe zdravljenja s presaditvijo, skladno z zakonodajo.

več...