Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Splošna bolnišnica dr. F. Derganca Nova Gorica

Ulica padlih borcev 13 a

5290 Šempeter pri Gorici

Registrirani za dejavnost:

  • pridobivanje popkovnice za avtologno uporabo
  • pridobivanje (vključno z darovanjem) popkovnične krvi za alogensko in avtologno uporabo
  • darovanje tkiv in celic od mrtvih darovalcev

Odgovorne osebe:   

za dejavnost preskrbe s tkivi in celicami od možgansko mrtvih darovalcev:    Konrad Kuštrin, dr. med., spec. anest., tel. 05/3301141   

e-pošta: konrad.kustrin/at/bolnisnica-go.si

za dejavnost preskrbe s popkovnično krvjo/popkovnico: prim. mag. Zvonko Šoštarič, dr. med., spec. gin.-por.   tel. 05/3301311 (oddelek), 

e-pošta: zvonko.sostaric/at/bolnisnica-go.si

Na spodnji povezavi najdete odločbo o imenovanju, ki jo je izdala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Odločba DC NG

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

donorski center

je javni zdravstveni zavod ali enota tega zavoda, v primeru pridobivanja tkiv in celic za avtologni način zdravljenja tudi domače in tuje pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost pridobivanja delov človeškega telesa za potrebe zdravljenja s presaditvijo, skladno z zakonodajo.

več...