Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Splošna bolnišnica dr. F. Derganca Nova Gorica

Ulica padlih borcev 13 a

5290 Šempeter pri Gorici

Registrirani za dejavnost:

  • pridobivanje popkovnice za avtologno uporabo
  • pridobivanje (vključno z darovanjem) popkovnične krvi za alogensko in avtologno uporabo
  • darovanje tkiv in celic od mrtvih darovalcev

Odgovorne osebe:   

za dejavnost preskrbe s tkivi in celicami od možgansko mrtvih darovalcev:    Konrad Kuštrin, dr. med., spec. anest., tel. 05/3301141   

e-pošta: konrad.kustrin/at/bolnisnica-go.si

za dejavnost preskrbe s popkovnično krvjo/popkovnico: prim. mag. Zvonko Šoštarič, dr. med., spec. gin.-por.   tel. 05/3301311 (oddelek), 

e-pošta: zvonko.sostaric/at/bolnisnica-go.si

Na spodnji povezavi najdete odločbo o imenovanju, ki jo je izdala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Odločba DC NG

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

hud neželen dogodek

vsak neželen pojav v zvezi s pridobivanjem, testiranjem, obdelavo, shranjevanjem ter razdeljevanjem tkiv in celic, ki bi utegnil povzročiti prenos nalezljive bolezni, smrt ali ogroziti življenje ali povzročiti stanje invalidnosti, nezmožnosti za delo, hospitalizacijo ali zbolevnost oziroma podaljšanje hospitalizacije ali zbolevnosti.

več...