Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Splošna bolnišnica dr. F. Derganca Nova Gorica

Ulica padlih borcev 13 a

5290 Šempeter pri Gorici

Registrirani za dejavnost:

  • pridobivanje popkovnice za avtologno uporabo
  • pridobivanje (vključno z darovanjem) popkovnične krvi za alogensko in avtologno uporabo
  • darovanje tkiv in celic od mrtvih darovalcev

Odgovorne osebe:   

za dejavnost preskrbe s tkivi in celicami od možgansko mrtvih darovalcev:    Konrad Kuštrin, dr. med., spec. anest., tel. 05/3301141   

e-pošta: konrad.kustrin/at/bolnisnica-go.si

za dejavnost preskrbe s popkovnično krvjo/popkovnico: prim. mag. Zvonko Šoštarič, dr. med., spec. gin.-por.   tel. 05/3301311 (oddelek), 

e-pošta: zvonko.sostaric/at/bolnisnica-go.si

Na spodnji povezavi najdete odločbo o imenovanju, ki jo je izdala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Odločba DC NG

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

huda neželena reakcija

nehoten odziv, vključno s prenosom nalezljive bolezni pri darovalcu ali prejemniku, povezan s pridobivanjem ali uporabo tkiv in celic pri zdravljenju ljudi in ki je lahko smrten, smrtno nevaren ali ki povzroča stanje invalidnosti ali nezmožnosti za delo, ali katerega posledica je hospitalizacija ali zbolevnost oziroma podaljšanje hospitalizacije ali zbolevnosti

več...