10 letnica delovanja zavoda Slovenija-transplant

V letu 2000 je bil sprejet prvi slovenski zakon o transplantaciji . 16 novembra 2000 je Vlada RS s sklepom ustanovila Zavod RS za presaditve organov in tkiv. JZ Slovenija-transplant (krajši naziv) je svoje prostore dobil v februarju 2002 in aprila istega leta začel z rednim delovanjem. Naš zavod v letošnjem letu torej praznuje 10 letnico svojega delovanja. Uredili smo pogoje in izboljšali razmere v organizacijskem smislu za izvajanje transplantacijske dejavnosti. Jasno se je izoblikovalo naše poslanstvo, to je ureditev pogojev za razvoj in delovanje transplantacijske de­javnosti in še posebej pridobivanja organov in drugih delov človekovega telesa za zdravljenje.  Spoštovanje človekovega dostojanstva, pravic in vseh etičnih zahtev v biomedicini je obveznost in osnova, iz katere izha­jamo pri vsakdanjem delu. Naloga je zelo obsežna, rešujemo jo s sode­lovanjem in podporo predvsem strokovnjakov UKC Ljubljana, donorskih bolnišnic in Zavoda RS za transfuzijsko medicino, ki so vključeni v klinično delo in pripravljeni razvijati dodatne naloge. Tudi vpetost zavoda v mednarodno sodelovanje je zelo intenzivna in izmenjava najboljših praks je nenehno prisotna tako v okviru Evropske Unije kot tudi širše.  Zelo pomembna naloga zavoda je pred­stavitev dejavnosti različnim sredinam. V sodelovanju z mediji in njihovimi vidnimi predstavniki smo uspešno širili idejo o darovanju in vzpodbujali zaupanje v zdravljenje in varnost našega sistema. Ministrstvo za zdravje nas je v vseh teh letih podpiralo in s tem razvilo zaupanje celotne družbe v sistem in v nas kot izvajalce. Naloge, ki so neposredno pred nami, so usmerjene v uvajanje ev­ropskih dokumentov v državne okvire. Evropska skupnost želi postaviti jasne za­konske in strokovne podlage glede varnosti in kakovosti. Povezovanje vseh področjih in kakovostna komu­nikacija med strokovnjaki ter spoštovanje življenjskih vrednot je rdeča nit, ki ji sledimo in ostaja naša spremljevalka tudi v prihodnosti. Nagel razvoj uporabne informatike ter raziskav na področju transplantacijske medicine nas nenehno vabita in kažeta nove smeri. Prav tako bomo še naprej sodelovali z državami, ki so v Evrotransplantu in tako kakovostno razvijali program za darovanje in posledično zdravljenje s presaditvijo. 10 letnico delovanja smo proslavili z organizacijo delavnice o možganski smrti   in slavnostno prireditvijo na Ljubljanskem gradu.

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

sledljivost

zmožnost ugotavljanja lokacije in identifikacije delov človeškega telesa na vsakem koraku od njihovega pridobivanja, med predelavo, testiranjem in shranjevanjem, vse do razdeljevanja prejemniku ali odstranitvijo, ki vključuje zmožnost identifikacije darovalca in tkivne banke ter zmožnost identifikacije prejemnika v transplantacijskem centru. Sledljivost pomeni tudi zmožnostjo ugotavljanja lokacije in identifikacije vseh ustreznih podatkov, povezanih z izdelki in materiali, ki pridejo v stik s temi deli človeškega telesa

več...