Statistika

V Sloveniji smo do konca leta 2009 presadili 812 ledvic od mrtvega in živega sorodnega darovalca.

več...

 

 

Spremljajte nas

tudi na   

 

 


Presajanje ledvic

Bolnikom, ki jim je odpovedalo delovanje ledvic, omogoča življenje dializa. Z njeno pomočjo se iz telesa odstranjujejo škodljive snovi in odvečna voda. Poznamo dve vrsti dialize:

  • hemodializo - čiščenje krvi s pomočjo aparature, na katero priključimo bolnika. Izvajamo jo v dializnih centrih, kamor prihaja bolnik 3 krat tedensko za 4 - 5 ur.
  • peritonealno dializo: bolnik si 4 x na dan z dializno tekočino sam izpira trebušno votlino in s tem preko potrebušnice (trebušne mrene) čisti kri.

Vsi ti bolniki so pri svojih življenjskih aktivnostih precej omejeni. Kakovost življenja jim izdatno izboljša delujoča presajena ledvica.

Za presaditev pridobimo ledvico večinoma od umrlih darovalcev. Ker pa je ledvica parni organ, lahko eno od obeh ledvic daruje živi darovalec, ki je z bolnikom genetsko, družinsko ali emocionano povezan.

Presaditev je torej poseg, kjer kirurgi odvzamejo delujočo ledvico drugi osebi in jo presadijo bolniku brez ledvične funkcije. Zaradi lažje izvedbe ledvico navadno presajamo na eno stran spodnjega dela trebuha, ne pa na tipično mesto v ledvenem predelu. Bolnikovih ledvic, ki ne delujeta več, navadno ni potrebno odstraniti, saj sta se, potem ko nista več delovali, skrčili v majhni kepici.

Za presaditev ledvice je potrebna velika tkivna skladnost. Popolno tkivno skladna bi bila le ledvica enojajčnega dvojčka. Za bolnika - prejemnika je presajena ledvica tujek, ki se ga skuša bolnikovo telo znebiti. Obstoj majhne neskladnosti presajene ledvice bolnikovo telo lahko prenese, če po presaditvi bolnik dobiva posebna imunosupresivna zdravila. Zato bolnik, ki čaka na presaditev, lahko dobi le ustrezno tkivno skladno ledvico, po presaditvi pa mora vse življenje jemati imunosupresivna zdravila. To so zdravila, ki zmanjšujejo odziv organizma proti "tujku". Stranski učinek zdravil pa je zmanjšana odpornost proti okužbam. Novejša imunosupresivna zdravila so bolj specifična in ta stranski učinek ni tako močno izražen.

Čakalni spisek

S presaditvijo lahko zdravimo bolnike s kronično ledvično odpovedjo brez spremljajočih bolezni, zaradi katerih bi se jim ob presaditvi lahko poslabšalo zdravstveno stanje. Bolnika po natančnem pregledu in njegovem pisnem soglasju lahko uvrstimo na nacionalni čakalni spisek za ledvico umrlega darovalca. Hkrati ga vključimo tudi v čakalni spisek Eurotransplanta.

Vsako pridobljeno ledvico umrlega darovalca centralni računalnik v Eurotransplantu razporedi glede na tkivno skladnost, oddaljenost, čas čakanja, ... Upošteva tudi prednost določenih skupin, na primer otrok, hipersenzibiliziranih ..., in bolnike, katerim moramo presaditi več organov hkrati. Tako poteka redna izmenjava organov Slovenije z ostalimi državami. Centralni računalnik namreč upošteva tudi ravnovesje pri izmenjavi posameznih organov med državami - članicami Eurotransplanta.

Rezultati presajanja ledvic od umrlega darovalca v Sloveniji:

  • po 1 letu deluje še 90,5 % presajenih ledvic
  • po 3 letih deluje še 88,1 % presajenih ledvic.

Rezultati presaditve ledvic od živega darovalca so za spoznanje boljši, vendar od leta 1999 presajamo v Sloveniji le še ledvice mrtvih darovalcev.

Ekonomski učinek presajanja ledvic

Zaradi visoke cene dialize pomeni presaditev ledvice poleg izboljšane kakovosti bolnikovega življenja tudi ekonomski prihranek. Stroški zdravljenja s presaditvijo se bistveno zmanjšajo že po dveh letih po presaditvi in znašajo le še 45 % v primerjavi s stroški zdravljenja z dializo.

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

Tkivni antigeni HLA

so izjemno raznoliki glikoproteini, ki so izraženi na površini celic. Delimo jih v razreda I (HLA-A, -B in -C) in II (HLA-DR, -DQ in -DP). Vsak od nas ima drugačne molekule HLA, zato bi jih lahko označili kot neke vrste notranji »prstni odtis«. Z njihovo pomočjo telo ločuje lastno od tujega in se brani pred okužbami in drugimi škodljivimi vplivi iz okolja. Posledica razlik v molekulah HLA med dvema osebama lahko sproži aloimunski odziv. Pri izbiri parov prejemnik - darovalec presadka moramo ugotoviti in zagotoviti primerno tkivno skladnost, ki je specifična glede na vrsto organa/tkiva/celice, ki jo nameravamo presaditi.

več...