Statistika

Leta 1998 je slovenska ekipa prvič samostojno presadila jetra od umrlega darovalca.

več...

 

 

Spremljajte nas

tudi na   

 

 


Mednarodno povezovanje

 

Zakaj potrebujemo povezavo z večjo transplantacijsko mrežo na področju presajanja organov?

Povezava je potrebna zaradi večje možnosti:

  • za boljšo skladnost med darovalcem in prejemnikom,
  • da dobimo organ za našega bolnika v nujnem primeru.

Za presajanje ledvic je potrebna velika tkivna skladnost. Slovenija je premajhna, da bi lahko našli za vsako pridobljeno ledvico mrtvega darovalca dovolj tkivno skladnega prejemnika. Za hipersenzibilizirane ledvične bolnike pa praktično ne moremo najti tkivno skladnih ledvic le od mrtvih darovalcev, pridobljenih v Sloveniji. Povezavo z večjo transplantacijsko mrežo potrebujemo tudi za nujne presaditve oz. retransplantacije src, jeter in pljuč, saj v Sloveniji takega organa zagotovo ne bi mogli pravočasno dobiti.

Zaradi teh razlogov je Slovenija podpisala pogodbo o priključitvi Eurotransplantu in od januarja 2000 s to mednarodno transplantacijsko mrežo tudi aktivno sodelujemo.

Eurotransplant

Eurotransplant je neprofitna organizacija, ki deluje kot mednarodna transplantacijska mreža, ki organizira izmenjavo organov med posameznimi transplantacijskimi centri šestih držav: Belgije, Nizozemske, Luksemburga, Nemčije, Avstrije in sedaj tudi Slovenije. Združuje področje 119 milijonov prebivalcev. Sedež ET je v Leidnu na Nizozemskem. Jezik sporazumevanja je angleščina.

Naloge ET:

  • skrbi za najboljšo možno uporabo vseh razpoložljivih organov in tkiv,
  • zagotavlja objektivni in pregledni sistem izbire prejemnikov, ki temelji na medicinskih kriterijih,
  • ugotavlja pomembnost dejavnikov, ki imajo največji vpliv na rezultate presaditve,
  • podpira pridobivanje mrtvih darovalcev, da bi tako povečali število razpoložljivih organov in tkiv,
  • z znanstvenimi raziskavami in analizami opravljenega dela prispeva k izboljšanju rezultatov presaditev.

Povzeto: promovira, podpira in koordinira presaditev organov.

Kako deluje?

Transplantacijski centri vseh šestih držav sporočajo podatke o vseh svojih bolnikih, ki so na čakalnem spisku za katerega od organov (ledvice, srce, jetra, pljuča, trebušna slinavka, črevo), v Eurotransplant. Njihova imena so z vsemi potrebnimi podatki shranjena v centralnem računalniku. Po drugi strani pa iz vseh šestih držav javljamo vse mrtve darovalce oziroma razpoložljive organe centrali v Eurotransplant. Tam za vsak organ računalniško izberejo najprimernejšega prejemnika. Za izbiro uporabljajo poseben program, ki poleg medicinskih meril upošteva še bližino transplantacijskega centra, čas čakanja na organ, ali pa posebne pogoje: nujnost transplantacije, prednost čakajočega otroka... Pomembno je to, da so pogoji, ki jih računalnik upošteva, enaki za vsakega bolnika na določenem čakalnem spisku in so vedno uporabljani nepristransko. Tako ima vsak bolnik na čakalnem spisku za določen organ enake možnosti. Sistem dodeljevanja in razporejanja organov je pregleden.

Kako poteka sodelovanje v praksi?

Če imamo primernega prejemnika, ostaneta pridobljeno srce ali jetra v Sloveniji, razen če prav takrat organ potrebujejo za urgentno presaditev drugje v Eurotransplantu. Prav tako pa dobi Slovenija ponudbo za srce ali jetra (prek Eurotransplanta) iz druge države, če tam za organ nimajo primernega prejemnika. Za nujne primere pa enakovredno kandidiramo za prvi razpoložljivi organ. Isto velja za pljuča. To je novi program, s katerim smo v Sloveniji pričeli v letu 2003.

Pridobljene ledvice centralni računalnik razporedi glede na tkivno skladnost, domači teren in čas čakanja. Računalnik upošteva tudi prednost otrok in hipersenzibiliziranih bolnikov. Tako poteka redna izmenjava v obe smeri (iz Slovenije in v Slovenijo), s približno izenačenim številom ledvic, kar omogoča računalniški program, ki upošteva tudi ravnovesje pri izmenjavi na nivoju posamezne države.

Ostale pridobljene organe, kot so trebušna slinavka in črevo, ki jih za zdaj v Sloveniji še ne presajamo, centrala Eurotransplanta ponudi drugim centrom v ET, seveda po določenem vrstnem redu.

Več informacij www.eurotransplant.org Eurotransplant (ET)

Mednarodno povezovanje na področju presajanja kostnega mozga

Nacionalni register Slovenija-Donor smo v okviru Centra za tipizacijo tkiv, ki je del Zavoda RS za transfuzijsko medicino, ustanovili konec leta 1991. Že naslednje leto je postal polnopravni član svetovnega registra BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide), v katerem so zbrani podatki o izjemno raznolikih tkivnih oziroma transplantacijskih antigenih HLA (Human Leukocyte Antigens) nesorodnih darovalcev vseh sodelujočih nacionalnih registrov in bank popkovnične krvi.

V svetovnem registru BMDW sodeluje 54 registrov iz 40 držav in 37 bank popkovnične krvi iz 21 držav. Po zadnjih podatkih šteje BMDW skoraj 10 milijonov darovalcev in enot popkovnične krvi. Slovenija-Donor se je za zdaj vključil v BMDW s 2398 darovalci (avgust 2005).

Dodatne informacije:

Slovenija-Donor (SD) - www.ztm.siBone Marrow Donor Registry (BMDW) - www.bmdw.orgWORLD MARROW DONOR ASSOCIATION (WMDA) - www.worldmarrow.org

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

Eurotransplant (ET)

neprofitna organizacija, ki deluje kot mednarodna transplantacijska mreža in organizira izmenjavo organov umrlih darovalcev na področju držav, članic ET : Avstrija, Belgija, Hrvaška, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska in Slovenija.

več...