Statistika

Novi, slovenski zakon o transplantaciji je bil sprejet leta 2000.

več...

 

 

Spremljajte nas

tudi na   

 

 


06.05.2013

Sodelovanje pri evropskem projektu ACCORD

www.accord-ja.eu


Slovenija-transplant sodluje pri evropskem projektu ACCORD

 

Več informacij na  http://www.accord-ja.eu.


Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

donorski center

je javni zdravstveni zavod ali enota tega zavoda, v primeru pridobivanja tkiv in celic za avtologni način zdravljenja tudi domače in tuje pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost pridobivanja delov človeškega telesa za potrebe zdravljenja s presaditvijo, skladno z zakonodajo.

več...