Statistika

V Sloveniji smo do konca leta 2009 presadili 812 ledvic od mrtvega in živega sorodnega darovalca.

več...

 

 

Spremljajte nas

tudi na   

 

 


20.08.2014

Sprejeta Konvencija proti trgovanju s človeškimi organi


Svet Evrope je 9.7.2014 sprejel dolgo pričakovano in nujno potrebno Konvencijo proti trgovanju s človeškimi organi (Convention against trafficking in human organs). Kljub temu, da zakonodaja v večini držav prepoveduje trgovanje z organi, napredek na tem področju zavirajo pomanjkljivo uveljavljanje zakonodaje in pomanjkanje ustreznih instrumentov za harmonizacijo predpisov in izboljšanje prekomejnega sodelovanja.

Konvencija proti tgovanju s človeškimi organi jasno določa dejavnosti, ki opredeljujejo dejanje “trgovanja s človeškimi organi” in te dejavnosti so države podpisnice dolžne obravnavati kot kazniva dejanja. Osrednji pojem je “nedovoljena odstranitev organov (ilicit removal of organs)”, ki vključuje:

- odstranitev organov brez svobodne, informirane in specifične privolitve živega darovalca,

- odstranitev organov mrtvega darovalca pod pogoji, drugačnimi kot jih določa domača zakonodaja,

- odstranitev v primeru, ko se darovalcu ponudi finančno oz. primerljivo korist in

- odstranitev organov mrtvega darovalca v primeru, ko se tretji osebi ponudi finančna ali primerljiva korist.

 

Poleg tega konvencija kriminalizira uporabo, pripravo, konzerviranje, hrambo, transport, prenos, sprejem, uvoz in izvoz nedovoljeno odvzetih organov ter novačenje darovalcev in prejemnikov, kjer bi bilo dejanje izvedeno za pridobitev finančne ali primerljive koristi. Obljubljanje, ponujanje ali dajanje kakršnekoli prednosti pri odvzemu in uporabi nedovoljeno pridobljenih organov s strani zdravstvenih delavcev, javnih uslužbencev ali oseb, ki delajo za zasebne ustanove, je prav tako opredeljeno kot kaznivo dejanje.

Konvencija poziva države podpisnice k sprejemu preventivnih ukrepov, mednarodnemu sodelovanju, preiskavam in kazenskemu pregonu obtoženih oseb (vključno z izročitvijo), ter k zaščiti prič in zlasti žrtev trgovanja s človeškimi organi vključno s civilno odškodnino.

 

Konvencija je odprta za vse države in ni omejena le na 47 držav članic Sveta Evrope. Konvencija dopolnjuje ostale mednarodne instrumente, ki kriminalizirajo trgovanje s človeškimi organi.

 

Konvencija


Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

shranjevanje

ohranjanje delov človeškega telesa v ustreznih nadzorovanih razmerah do razdeljevanja

več...