Opredelitev ZA darovanje

Kako se opredelimo za darovanje po smrti?

Vsakdo, ki želi postati darovalec, lahko svojo odločitev izrazi pri pooblaščeni osebi na prijavnih mestih v zdravstvenem zavodu, nekaterih lekarnah, na nekaterih območnih enotah Rdečega križa. S seboj mora imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanje. Izpolni poseben obrazec, pristopno izjavo, pooblaščena oseba preveri identiteto darovalca in jo s podpisom potrdi. Izjavo pošlje v priporočeni pošiljki na Slovenija-transplant.

Ali si lahko premislimo in izjavo spremenimo?

Darovalec ima vso moralno pravico, da svojo prvotno odločitev o posmrtnem darovanju tudi prekliče.

Odločitev posameznika, da po smrti daruje svoje dele za potrebe zdravljenja s presaditvijo, je zapisana v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Opredelitev posameznika se v ustrezno zaščiteno bazo podatkov pri ZZZS zapiše v Slovenija-transplantu na osnovi izpolnjene pristopne izjave.

Varovanje podatkov

Podatki o opredeljenosti za darovanje so dostopni izključno pooblaščenemu zdravniku transplantacijskemu koordinatorju, ki je v vsaki bolnišnici odgovoren za področje darovanja po smrti. Dostop do podatkov o darovanju po smrti je mogoč le s posebnim računalniškim programom in z uporabo za to določene profesionalne kartice. Vsak državljan lahko preveri svoje podatke osebno na Slovenija-transplantu.

Darovanje organov je anonimno

Darovanje organov je popolnoma anonimno, zato prejemnik v nobenem primeru ne more dobiti osebnih podatkov o svojem darovalcu, prav tako tudi darovalčeva družina ne more izvedeti osebnih podatkov prejemnika oziroma prejemnikov. Izvejo lahko le to ali je bil organ presajen.

Dodatne informacije:
Slovenija-transplant, tel.: 01/300 68 60, fax: 01/300 68 66,
e-naslov: barbara.ustar(at)slovenija-transplant.si

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

Tkivni antigeni HLA

so izjemno raznoliki glikoproteini, ki so izraženi na površini celic. Delimo jih v razreda I (HLA-A, -B in -C) in II (HLA-DR, -DQ in -DP). Vsak od nas ima drugačne molekule HLA, zato bi jih lahko označili kot neke vrste notranji »prstni odtis«. Z njihovo pomočjo telo ločuje lastno od tujega in se brani pred okužbami in drugimi škodljivimi vplivi iz okolja. Posledica razlik v molekulah HLA med dvema osebama lahko sproži aloimunski odziv. Pri izbiri parov prejemnik - darovalec presadka moramo ugotoviti in zagotoviti primerno tkivno skladnost, ki je specifična glede na vrsto organa/tkiva/celice, ki jo nameravamo presaditi.

več...