Statistika

V Sloveniji smo prvo presaditev jeter opravili leta 1995. Od takrat smo jih uspešno opravili že več kot 130.

več...

 

 

Spremljajte nas

tudi na   

 

 


Zgodovina zavoda - podrobnosti

Dejavnost na področju presajanja organov in tkiv se je v Sloveniji začela razvijati v centralni zdravstveni ustanovi – Kliničnem centru v Ljubljani (KC) – sprva na področju presajanja ledvic živega darovalca (1970).

Najprej je bilo potrebno ustanoviti laboratorij za ugotavljanje tkivne skladnosti (Zavod RS za transfuzijo krvi, 1969).

V letu 1985 smo dobili prvi transplantacijski zakon na pobudo nefrologov, leto kasneje pa še pravilnik o ugotavljanju možganske smrti (1986), ob udejstvovanju nevrofiziologov. S tem so bili zagotovljeni zakonski pogoji za presajanje organov od mrtvih darovalcev. Še vedno so se vse aktivnosti izvajale le v KC. Postalo je jasno, da je potrebno razširiti dejavnost zdravljenja s presaditvijo organov na vso Slovenijo.

Z ustanovitvijo Razširjenega kolegija za transplantacijo (RSKT) (1992) so se začele intenzivne priprave na nacionalni transplantacijski program. Prvi predsednik RSKT je bila prim. Jasna Vončina, dr. med., specialist anesteziolog, ki je bila hkrati tudi svetovalka generalnega direktorja KC za transplantacijsko dejavnost vse do svoje upokojitve.

Trajalo je kar 6 let, da smo uspeli vzpostaviti nacionalno transplantacijsko mrežo (NTM) (1998). V tem letu je minister za zdravstvo imenoval 10 bolnišničnih transplantacijskih koordinatorjev (za vsako donorsko bolnišnico enega in enega za KC). Vzpostavili smo centralno transplantacijsko koordinacijo, ki je pomenila 24 – urno dosegljivost za povezovanje vseh donorskih centrov s »Transplantacijskim centrom«, ki je deloval kot »Slovenija-transplant v ustanavljanju«. Začetki 24-urne pripravljenosti so v prvih letih sloneli na posameznikih (prim. Jasna Vončina, dr. med., specialist anesteziolog, Tatjana Pintar, dr. med., specialistka anesteziologije in Tadeja Pintar, dr.med., specialistka abdominalne kirurgije). Že v prvem letu delovanja NTM je očitno poraslo število pridobljenih mrtvih darovalcev, saj so pri odkrivanju in pridobivanju začeli tudi drugi donorski centri aktivno sodelovati. Že 7. septembra 1999 je generalni direktor prof. dr. Primož Rode v imenu Vlade R Slovenije podpisal pogodbo o sodelovanju z Eurotransplantom, mednarodno transplantacijsko mrežo, s katero smo aktivno začeli sodelovati 5. januarja 2000.

16. novembra 2000 je VLADA R Slovenije sprejela sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega Zavoda RS za presaditve organov in tkiv na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) ter na podlagi Zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00) s Sklepom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv, št. 508-01/2000-1.

23. novembra 2000 je Vlada RS za vršilko dolžnosti direktorja zavoda imenovala Danico Avsec, dr. med. in dne 6.12.2001 dala soglasje k imenovanju le-te za direktorico zavoda.

15 februarja 2002 je bil javni zavod Slovenija – transplant slovesno otvorjen, s čimer smo prikazali javnosti namen delovanja in cilje. Ob medijski podpori je bila slavnostna otvoritev hkrati promocija za darovalsko dejavnost, kar je podprl tudi predsednik republike Milan Kučan.

Pogoji za popolnoma samostojno redno delovanje zavoda pa so bili izpolnjeni 1. aprila 2002.

V letu 2002 smo:

 • ustanovili strokovni svet Zavoda RS za presaditve organov in tkiv,
 • sklenili pogodbo o sodelovanju med Kliničnim centrom in Slovenija – transplantom. Glede sodelovanja s Kliničnim centrom je bilo potrebno imenovati koordinatorja za organizacijska vprašanja ter razmejiti pooblastila, ki jih imata Slovenija - transplant in Klinični center v nacionalnem programu presajanja organov in tkiv,
 • sklenili pogodbe o sodelovanju s posameznimi strokovnjaki in izvajalci, ki so člani mobilnih ekip,
 • sodelovali pri sestavljanju Republiškega strokovnega kolegija za transplantacijo,
 • sodelovali pri sestavljanju Navodil o postopkih in aktivnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve, ki so bila objavljena v Uradnem listu 20.6.2002,
 • sodelovali na vseh rednih letnih sestankih Eurotransplanta in Komisije strokovnjakov za ekspertna vprašanja pri Svetu Evrope,
 • začeli s pripravami za ustanovitev očesne banke,
 • na področju izobraževanja pripravili delavnice Žalost ob izgubi.

V letu 2003 smo:

 • pripravili številne podzakonske akte, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje še v istem letu,
 • aktivno sodelovali pri delu Republiškega strokovnega kolegija za transplantacijo,
 • prilagodili organizacijsko shemo, ki v dejavnost zavoda vključuje odgovorne strokovnjake Kliničnega centra,
 • za izvajanje naloge pospeševanje darovanja organov in tkiv organizirali predavanja za donorske bolnišnice,
 • sklenili pogodbe o sodelovanju z donorskimi bolnišnicami na področju pridobivanja organov in tkiv od mrrtvih darovalcev,
 • skrbeli za izobraževanje centralnih transplantacijskih koordinatorjev,
 • za zdravnike in sestre, ki delajo na oddelkih za intenzivno terapijo ali drugih strokah, ki so povezane s transplantacijsko dejavnostjo, organizirali učne delavnice za pogovor s svojci,
 • pripravili izhodišča za informacijski sistem na področju transplantacijske dejavnosti v Sloveniji, ki mora biti združljiv s sistemom Evrotransplanta
 • sodelovali pri prvi transplantaciji pljuč v Sloveniji,
 • izdali učbenik s področja pridobivanja organov in tkiv, katerega urednici sta prim. Jasna Vončina in prim. Danica Avsec. Avtorji člankov s področja pridobivanja organov in tkiv so najvidnejši slovenski strokovnjaki, ki so že v preteklosti in še danes razvijajo ta del dejavnosti.
 • sodelovali pri predstavitvah dejavnosti za javnost preko radia, televizije, dnevnih časopisih.

V letu 2004 smo:

 • ponovno organizirali predavanja za vse donorske bolnišnice, v katerih smo želeli predstaviti razvoj transplantacijske dejavnosti v Sloveniji s poudarkom na zakonskih in podzakonskih aktih,
 • v sodelovanju s KO za anesteziologijo in IT KC smo organizirali tudi predavanje v KC Ljubljana,
 • organizirali tudi redne informativne sestanke s področja transplantacijske dejavnosti, namenjene zdravstvenemu osebju, ki sodeluje v našem programu,
 • pričeli z zapisovanjem za darovanje po smrti na kartico KZZ. V zvezi s tem smo sodelovali v številnih javnih in svetovalnih oddajah preko radia in televizije.

V letu 2005 smo 

 • promocijski dejavnosti namenili še posebno veliko aktivnosti: pripravili smo štiri informativne zloženke o zdravljenju s presaditvijo organov in tkiv, posebno publikacijo z naslovom Daj življenju priložnost in jo priložili božični številki Dela, sodelovali pri pripravi dokumentarnega filma Darovanje, pripravili smo dan odprtih vrat in promocijona Prešernovem trgu ob dnevu darovanja, potujočo razstavo smo postavili v UKC Ljubljana, ZD Šiška in Zavodu za transfuzijsko medicino in ob tej priložnosti izdali katalog razstave.
 • vključili smo se v dva evropska projekta EUROCET in DOPKI
Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

apnoična neodzivna koma

stanje globoke nezavesti, pri katerem ni znakov spontanih dihalnih gibov in ni znakov delovanja možganskega debla

več...