Zdravljenje s transplantacijo

Presajanje (transplantacija) organov in tkiv

Ob vsem napredku medicine in medicinske tehnologije še vedno nimamo zdravil in pripomočkov, s katerimi bi lahko pomagali vsakemu bolniku. Že dolgo pa vemo, da lahko nekateri deli telesa umrlega človeka dobro nadomestijo okvarjeni organ ali tkivo.

Kaj pomeni darovanje organov ali tkiv?

Darovanje organov ali tkiv po smrti lahko pomeni:

  • da smo rešili življenje na smrt bolnemu srčnemu bolniku, pljučnemu bolniku ali bolniku z odpovedjo jeter, za katerega današnja medicina ni imela več druge rešitve kot presaditev,
  • da smo ledvičnemu bolniku, ki je bil ure in dneve vezan na aparat –″umetno ledvico″ - pomagali, da živi spet svobodno,
  • da smo pomagali marsikateremu bolniku vrniti vid, ...

Katere organe mrtvih darovalcev presajamo?

V Sloveniji presajamo srce, jetra, ledvice in pljuča mrtvega darovalca, v tujini pa presajajo tudi trebušno slinavko in tanko črevo.

Katera tkiva lahko presajamo?

Od tkiv, ki jih odvzamemo mrtvim darovalcem, presajamo roženice, kosti, kožo, sklepe, vezi, srčne zaklopke, žile.

Od kod dobimo organe oz. tkiva?

Nekateri bolniki z okvarjenimi možgani (zaradi poškodbe, krvavitve ali česa drugega ) kljub takojšnemu oživljanju in intenzivnem zdravljenju ne preživijo. Delovanje možganov tako nepovratno preneha in nastopi možganska smrt. V tako umrlem človeku na Oddelku za intenzivno terapijo lahko še kratek čas vzdržujemo ostale organe. Če je delovanje le-teh dobro, so primerni za presaditev bolnikom, ki jim je določen organ močno opešal ali dokončno odpovedal. Odvzem tkiv kot so roženica, koža, kosti, žile, srčne zaklopke, ni pogojen s prekrvljenostjo do odvzema, zato jih lahko odvzamemo tudi nekaj ur po tem, ko je srce prenehalo delovati. V poštev pridejo tudi osebe, ki so umrle na navadnem bolniškem oddelku, doma ali na samem mestu poškodbe.

Ali ljudje po ugotovljeni možganski smrti lahko še oživijo?

Možganska smrt je dokončno oziroma nepovratno prenehanje delovanja celotnih možganov. Nepopravljivo okvaro možganov ugotavlja komisija zdravnikov specialistov s kliničnimi testi in instrumentalnimi postopki. Za čas smrti se šteje čas, ko je komisija smrt ugotovila in v zapisnik o ugotavljanju možganske smrti ta čas zabeležila in s tremi podpisi potrdila. Po ugotovljeni možganski smrti, ki pomeni smrt osebe, mora lečeči zdravnik opustiti vsako vzdrževanje preostalih organov. V primeru pa, da obstaja možnost, da bi pokojnik postal darovalec, smemo nadaljevati z vzdrževanjem organov zato, da ohranimo njihovo delovanje za morebitni odvzem in presaditev.

Ali bom zaradi svoje odločitve o posmrtnem darovanju organov/tkiv deležen slabše zdravniške oskrbe?

Nikakor NE. Lečeči zdravnik in njegovi sodelavci vedno naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bolniku rešijo življenje. Ekipo za odvzem in presaditev obvestijo o možnosti darovanja šele potem, ko so bile izčrpane vse možnosti za ohranitev življenja in je bila ugotovljena smrt.

Ali bo darovanje organov / tkiv iznakazilo moje telo?

Organe / tkiva odvzamemo mrtvemu darovalcu v operacijski dvorani s posegom, ki poteka prav tako kot vsaka druga operacija. Po odvzemu organov ostane na truplu le zašita in z gazo prekrita rana. Ob odvzemu tkiv kot so kosti in roženice pa odvzeti del nadomestimo s protezo.

Odvzem kateregakoli organa ali tkiva opravi zdravnik specialist z ekipo zdravstvenih delavcev. Zdravstveno osebje s pokojnikom ves čas ravna spoštljivo. Tudi po darovanju se od pokojnika lahko poslovimo ob odprti krsti.

Kateri stroški v zvezi z darovanjem po smrti bodo bremenili moje družinske člane?

Družinski člani umrlega darovalca ne bodo imeli nobenih stroškov v zvezi z darovanjem, seveda pa pogrebni stroški ostajajo njihova skrb.

Ali obstajajo verski ugovori zoper darovanje?

Večina veroizpovedi, katerim pripadajo večje skupine posameznikov na področju Slovenije (krščanska, islamska, celo Jehovove priče) podpira darovanje po smrti kot darilo življenja.

Ali bolnik s presajenim organom lahko živi normalno življenje?

Da. Seveda mora hoditi na redne preglede in jemati zdravila, kar pa ga ne ovira pri normalnem življenju, pri potovanju niti pri športu!

Kdo bo prejel odvzete organe ali tkiva?

Izbira prejemnika ni prepuščena naključju. Izbiro bolnika med čakajočimi določajo posebni pravilniki, ki zagotavljajo poleg pravilne medicinske indikacije tudi pravičnost pri izbiri prejemnika. Pridobljeni organ ni primeren za presaditev kateremukoli bolniku. Za nekatere organe je dovolj skladna krvna skupina in velikost, za druge pa je potrebna tudi tkivna skladnost. Nasprotno za presajanje tkiv mrtvih darovalcev te omejitve večinoma ne veljajo. Vsi bolniki, ki čakajo na presaditev, so vodeni na čakalnem spisku.

Z darovanim organom po smrti torej lahko povrnemo zdravje ali celo življenje drugemu človeku.

Z darovanim organom po smrti torej lahko povrnemo zdravje ali celo življenje drugemu človeku.

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

klinični transplantacijski koordinatorji

delujejo v kliničnih oddelkih, kjer bolnike pripravljajo na presaditev ter jih spremljajo tudi po presaditvi

več...