PRIMERJAVA EVROPSKE KODE ZA TKIVA S SLOVENSKO NACIONALNO KODO ZA TKIVA

Evropska koda za tkiva:
EU Coding Platform (europa.eu)
Razlaga evropske kode za tkiva

Razlika med evropsko kodo za tkiva in slovensko nacionalno kodo za (product code) tkiva je v:
• slovenska nacionalna koda za tkiva ima v oznaki (product coding system identifier) SI namesto E, kodiranje tkiv poteka po drugem kodirnem sistemu
• slovenska nacionalna koda za tkiva, product number (številka produkta/tkiva) ima osem alfa numeričnih vrednosti (številk), evropska koda za tkiva, product number (številka produkta/tkiva) ima sedem alfa numeričnih vrednostih (številk)

Primerjava kode tkiva, evropske kode tkiva in slovenske nacionalne kode tkiva:
SI 010185 0000000000723 E 0000053 001 20220129
SI 010185 0000000000723 SI 01040100 001 20220129


Verzija: 0012022