team thumb

Vodstvo

Prim. Danica Avsec, dr. med., svetnica
Direktorica

Je anesteziologinja z več kot dvajsetletnimi izkušnjami s področja donorske medicine. Leta 1982 je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 1991 opravila specializacijo iz anesteziologije in reanimatologije. V naziv primarij je bila imenovana leta 2002 in v svetniški naziv leta 2008.

Kot specialistka anesteziologije in reanimatologije se je zaposlila v UKC Maribor na oddelku kirurške intenzivne terapije. Leta 1998 prevzela funkcijo bolnišnične transplantacijske koordinatorice in aktivno sodelovala pri ustanovitvi nacionalnega javnega zavoda za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant.

Leta 2001 je bila imenovana za direktorico Slovenija-transplanta in to funkcijo opravlja še danes. Odgovorna je za nadzor nad nacionalnim donorskim in transplantacijskim programom, koordinacijo donorskih in transplantacijskih dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni, razvoj dejavnosti v Sloveniji in promocijo in podporo programu na nacionalni ravni. V skladu z direktivo 2010/53/EU je bila imenovana za odgovorno zdravnico za program darovanja v Sloveniji. V mednarodni fundaciji za izmenjavo organov Eurotransplant, katero je od leta 2000 vključena tudi Slovenija, je članica odbora Eurotransplant Board (od leta 2016) in članica posvetovalnega odbora za etična vprašanja ETEC (od leta 2014).

Je članica številnih slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj. Od leta 2005 je članica Izvršnega odbora Slovenskega združenja za transplantacijo, članica Strokovnega sveta za transplantacijo pri Slovenskem zdravniškem društvu in pridružena članica Razširjenega strokovnega kolegija na MZ RS. Na mednarodnem nivoju je predstavnica Slovenije v odboru CD-P-TO pri Svetu Evrope (od leta 2007), uradna delegatka MZ RS v Evropski komisiji na sestankih nacionalnih odgovornih inštitucij za področje transplantacije organov (od 2007), predsednica odbora Board of Transplant Coordinators v okviru UEMS Surgery (od leta 2016) in izpraševalka na izpitih za evropskega transplantacijskega koordinatorja (od leta 2011).

Sodelovala je v številnih mednarodnih evropskih projektih kot vodja projekta (EDD), vodja posameznih delovnih sklopov (EUDONORGAN, FOEDUS) oziroma vodja projekta za Slovenijo (ACCORD, SOHO, MODE, ETPOD, EULID, EUROCET). Kot ključni strokovnjak je sodelovala v projektu Technical Assistance for Allignment in Organ Donation (Turkey).

Kot vabljena predavateljica sodeluje na strokovnih srečanjih in kongresih v Sloveniji in v tujini. Njena bibliografija obsega preko 100 strokovnih člankov in je dostopna v bazi COBISS.

Zaposleni

Pomočnik direktorice za strokovno-medicinske zadeve

Andrej Gadžijev, dr. med.
E-pošta: andrej.gadzijev@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 68

Pomočnik direktorice za poslovne zadeve

Dr. Boštjan Kušar, mag. posl. in ekon. ved
E-pošta: bostjan.kusar@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 69

Strokovni sodelavec za informacijske zadeve in kakovost

Gorazd R. Čebulc, dr. vet. med.
E-pošta: gorazd.cebulc@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 62

Strokovna sodelavka in strokovna sekretarka

Barbara Uštar, univ. dipl. geog.
E-pošta: barbara.ustar@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 60

Urejevalec podatkov in registrov

Jože Jakovac, dipl. zdr.
E-pošta: joze.jakovac@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 61

Strokovna sodelavka za ekonomsko področje

Bojana Košiček Pergar, dipl. ekon.
E-pošta: bojana.kosicekpergar@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 67

Centralna transplantacijska koordinatorica

Polona Travnikar Pouh, dipl.m.s.; univ. dipl. org.
E-pošta: polona.tpouh@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 62

Strokovna sodelavka za komuniciranje in raziskovanje

Dr. Jana Šimenc, dipl. etnol. in kult. antrop.
E-pošta: jana.simenc@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 60